Mejla oss

 
 
 
 
 

Styrelsen

Hanna Edberg

ORDFÖRANDE

073-736 40 59

Niclas Karlsson

KASSÖR

niclas.karlsson(a)rockyou2.se


Anna Fyhr Wigren

LEDAMOT

Helena Hellgren

SUPPLEANT


Henrik Granada Eklöv

LEDAMOT


Malin Hallin

SUPPLEANT


Johan Jansson

LEDAMOT


Valberedningen

Christin Wahlstöm

Sammankallande


Isabelle Olsson


Jonas Johansson