Antidopingplan för Dansklubben Rock You 2

Datum: 2024-02-24

 

Vi vill:

 • Skydda våra idrottares prestationer och tävlan på lika villkor.
 • Främja en sund träningskultur.

 

 

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening:

Förebyggande åtgärder

 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs och gör en tidsplan för när de ska vara genomförda.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare och övriga medlemmar om gällande
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i vår föreningslokal.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss, bland annat genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi ålägger vissa grupper av ledare/tränare och idrottarsutövare (tävlande) att göra e-utbildningen Ren Dessutom göra kunskapstestet i Ren vinnare för att repetera sina kunskaper årligen.
 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på se.
 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att kostnadsfritt beställa affischer, banderoller m.m. från Antidoping Sverige som vi sätter upp i våra
 • Vi har endast samarbeten/avtal med gym som är diplomerade med ”Vaccinera klubben mot doping” eller ”100% ren hårdträning”.
 • Vi har information vid anmälan till våra aktiviteter rörande vår antidopingplan.
 • Vi informerar våra medlemmar om Antidoping Sveriges tipsfunktion för misstänkt doping.


Akuta åtgärder
Vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa ansvarar styrelsen för att snabbt och effektivt ha ett extra insatt styrelsemöte och vid behov ta hjälp av tex RF-SISU för vidare beslut och åtgärder.

Gör gärna e-utbildningen Ren vinnare.  

www.renvinnare.se

www.vaccineraklubben.se

Här hittar du mer information om kosttillskott och doping.

Antidoping Sverige

Tävlingsdansare:


Alla tävlingsdansare lyder under RFs dopingreglemente och bör hålla sig uppdaterade på vad detta innebär.. 

Nedan hittar du lite länkar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. 


I Röd-Gröna listan kan du kontrollera om ett läkmedel omfattas av dopingreglerna eller inte.
Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige. 

Röd-gröna listan


RFs dopingreglemente

Idrottens Antidopingreglemente


Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare men fungerar precis lika bra för dig som är aktiv inom idrotten och behöver eller vill veta mer. 
Antidopingsnack